Overslaan en naar de inhoud gaan

Welfsels in voorgespannen beton

 

Welfsels in voorgespannen beton

Voorgespannen welfsels bieden tal van voordelen… grote overspanningen en belastingen kunnen gemakkelijker gerealiseerd worden. Andere troeven zijn zeker de rentabiliteit en de snelheid van plaatsen. Ons uitgebreid gamma is een enorme troef (diktes van 12 cm tot 40 cm) en biedt oplossingen voor de meeste toepassingen (woningbouw, woonzorgcentra, utiliteitsbouw,…).

Kwaliteit is en blijft onze missie! We waken zeer streng op de kwaliteit van de betonsamenstelling en de maatvastheid van de elementen. De gladde en mooie onderzijde van de elementen staan garant voor een mooi zichtwerk project.

Download hier onze folder van voorgespannen welfsels

 

 

VS-serie

Nerva-welfsels-VS12-120
VS12/120
Betonkwaliteit C45/55 • Transportgewicht 225 kg/m² • Voegvulling 4 liter/m² •  R=0,136 m²K/W


Nerva-welfsels-VS15-120
VS15/120
Betonkwaliteit C45/55 • Transportgewicht 252 kg/m² • Voegvulling 4,8 liter/m² • R=0,147 m²K/W


Nerva-welfsels-VS18-120
VS18/120
Betonkwaliteit C45/55 • Transportgewicht 286 kg/m² • Voegvulling 5,9 liter/m² • R=0,158 m²K/W


Nerva-welfsels-VS20-120
VS20/120
Betonkwaliteit C45/55 • Transportgewicht 311 kg/m² • Voegvulling 6,8 liter/m² • R=0,166 m²K/W


SC-serie

Nerva-welfsels-SC20-120
SC20/120
Betonkwaliteit C50/60 • Transportgewicht 277 kg/m² • Voegvulling 6,8 liter/m² • R=0,181 m²K/W


Nerva-welfsels-SC24-120
SC24/120
Betonkwaliteit C50/60 • Transportgewicht 336 kg/m² • Voegvulling 8,4 liter/m² • R=0,200 m²K/W


Nerva-welfsels-SC27-120
SC27/120
Betonkwaliteit C50/60 • Transportgewicht 355 kg/m² • Voegvulling 9,3 liter/m² • R=0,209 m²K/W


Nerva-welfsels-SC32-120
SC32/120
Betonkwaliteit C50/60 • Transportgewicht 399 kg/m² • Voegvulling 11,1 liter/m² • R=0,216 m²K/W


Nerva-welfsels-SC36-120
SC36/120
Betonkwaliteit C50/60 • Transportgewicht 429 kg/m² • Voegvulling 12,8 liter/m² • R=0,224 m²K/W


Nerva-welfsels-SC40-120
SC40/120
Betonkwaliteit C50/60 • Transportgewicht 456 kg/m² • Voegvulling 14,6 liter/m² • R=0,232 m²K/W


 

 

Sparingen voor doorvoeren

Nerva-welfsels-sparingen-voor-doorvoeren

OPMERKING: Sommige sparingen kunnen de plaat verzwakken, zodat een zwaarder wapeningstype kan nodig zijn, soms zelfs een dikker welfsels.

Bij zeer grote sparingen kan een raveelconstructie nodig zijn.

Soms kan er voor de stevigheid bij manipulatie, een deel beton blijven staan, dit dient dan op de werf te worden verwijderd na de plaatsing en uitharding voegvulling.

Sparingen voor verankeringen & oplegsystemen

Nerva-welfsels-sparingen-voor-doorvoeren

 1. Opengemaakte kanalen
 2. Hamerkop
 3. Uitstekende wapening
 4. Wegnemen onderlaag
 5. Wegnemen bovenlaag

 

 

Indien de breedte van een vloerveld niet exact overeenkomt met een veelvoud van 1.20m, dan kan er gebruik worden gemaakt van een pasplaat.

Dit is een plaat die in de lengte op maat wordt gezaagd. Men dient er mee rekening te houden dat deze plaat slecht 1 vellingkant heeft en zodoende niet geschikt is om midden een zichtbaar vloerveld te worden gebruikt.

Onderstaand vindt U een overzicht van de beschikbare breedtes per type element.

Mogelijke pasplaat breedtes (cm)

 

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

van

tot

 VS

28

32

38

42

48

52

58

62

68

72

78

82

88

92

98

102

108

112

 SC

47

50

65

68

83

86

101

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te vermijden dat er zich bouwvocht in de kanalen ophoopt en zodoende vorstschade kan veroorzaken, kunnen de vloerelementen aan de onderzijde voorzien worden van ontwateringsgaatjes. Hou er rekening mee dat, voor een goede werking, deze gaatjes steeds op de werf dienen te worden doorgeprikt. Indien voor een bepaalde afwerking (zichtwerk) deze gaatjes niet gewenst zijn dan moet dit ALTIJD gemeld worden bij de bestelling.

 

 

Nerva-welfsels-sparingen-voor-doorvoeren

Het realiseren van grote sparingen kan het best gebeuren door het toepassen van een raveelijzer. Deze raveelijzers worden op maat gemaakt en steeds meegeleverd met de vloerelementen. Standaard zijn ze voorzien van een loodmenieverf. Op bestelling kunnen ze tevens thermisch verzinkt worden geleverd. Uiteraard heeft de plaatsing van een raveelconstructie altijd een invloed op de naastliggende welfsels.

 

 

De prefab vloerelementen worden vervaardigd in een gesloten fabriek, beschermd tegen weersomstandigheden waarbij de elementen tegen vorst beschermd worden tot ze voldoende sterkte bezitten.

De fabriek omvat:

 • glijbekistingmachines
 • verwarmde bekistingsbanen
 • een betoncentrale met elektronische grondstoffendosering
 • een laboratorium uitgerust voor de keuring van de grondstoffen en de controle van het beton

De fabrikant van de vloerelementen is BENOR & NF gecertificeerd.

De elementen hebben een trapeziumvormige doorsnede met een nominale breedte 1200 mm.  De effectieve plaatbreedte bedraagt 3 mm minder dan de nominale maat. Vormafwijkingen op de rechtheid van de elementen zijn beperkt volgens EN 1168. De onderzijde is glad.  De onderzijde van de voegen is voorzien van een vellingkant van ± 1 cm breedte onder 45° t.o.v. het horizontaal vlak.  Over de ganse lengte zijn kanalen aangebracht zodat het eigen gewicht beperkt blijft. 

Voor vloerelementen t.e.m. 20 cm dikte in de VS-serie, bedraagt de breedte van de kanalen maximaal 6 cm;  voor vloerelementen t.e.m. 27 cm dikte is dit maximaal 14 cm; voor elementen met een dikte groter dan 27 cm bedraagt de maximale kanaalbreedte 13,5 cm.

De zijranden van de elementen zijn kelkvormig geprofileerd om de solidarisatie te bevorderen.  De diepte van de profilering bedraagt minimum 10 mm. Het beton is samengesteld uit kalksteen granulaten en de kwaliteit wordt statistisch gecontroleerd.  De betonkwaliteit na 28 dagen bedraagt tenminste C45/55. Het cement draagt het BENOR of NF keuringscertificaat.

De voorspanning wordt verwezenlijkt door middel van voorspandraden of -strengen, met minimum kwaliteit Fpk = 1670 N/mm2 voor draden en 1860N/mm2 voor strengen.  De verankering ervan gebeurt op kleef.  De voorspanwapeningen dragen het BENOR en ASQPE keuringscertificaat.

De berekening en uitvoering gebeuren in overeenstemming met de voorschriften van de toepasselijke  normen van het betrokken land. De vloerelementen zijn onderworpen aan de BENOR- en NF-keuring en voldoen aan de technische voorschriften PROBETON en CSTB.  De producten en materialen maken het voorwerp uit, waar toepasselijk, van de BENOR- en NF-keuring. Dit betekent dat men permanent toezicht uitoefent op de kwaliteit en de conformiteit van de grondstoffen, uitrustingen en fabricage van de standaardelementen.

Door de fabrikant wordt een legtekening opgesteld waarin wordt aangeduid hoe de vloerelementen die geplaatst te worden. Dit legplan wordt verplicht voorgelegd door de uitvoerende aannemer aan de werfdirectie voor de aanvang van de betreffende werken. De productie van de vloerelementen wordt pas uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van de werfdirectie.

Alle sparingen, schuine uiteinden, hamerkoppen, uitstekende wapeningen, e.d. worden verplicht fabrieksmatig uitgevoerd.

 

 

 

 • Instructies en veiligheidsregels i.v.m. hijsen en plaatsen van elementen moeten gekend zijn. Vraag ernaar bij onze logistieke dienst.
 • Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Loop nooit onder een last.
 • Zorg ervoor dat er geen andere werken in uitvoering zijn in de nabije omgeving van het hijsen en plaatsen.
 • Visueel contact of radiocontact tussen plaatser en kraanbestuurder is altijd vereist.
 • Onderbreek de plaatsing bij slechte weersomstandigheden.
 • Controleer de goede staat van het hijsmateriaal vooraleer te plaatsen.
 • Zorg ervoor dat het hijsmateriaal aangepast is aan de lengte van het element.
 • Verplaats het vloerelement altijd in horizontale toestand.
 • Hijsmateriaal uitgeleend door Nerva, mag enkel en alleen gebruikt worden voor het hijsen van Nerva-elementen.
 • Schuif de klemmen van een hijsbalk altijd zo ver mogelijk naar de uiteinden van het vloerelement.
 • Zorg er voor dat de klemmen altijd goed aangrijpen onder de kraag van het element.
 • Breng de veiligheidskettingen altijd correct aan.
 • Gebruik altijd ALLE transportankers, indien voorzien, en hijs uitsluitend met hijssleutels.
 • Bij vragen of twijfels staan wij U graag bij op de werf.

  Download hier onze veiligheidsposter